Start Tjänster Om företaget Kontakt

Om företaget


Cognitive Neuroscience Sweden AB bildades 2011 av Jacqueline Borg, Med. Dr, Leg Psykolog, Specialist i neuropsykologi. Företaget bedriver konsultverksamhet inom neuropsykiatrisk utredning samt utbildning och handledning av personal inom områdena neuropsykiatri, neuropsykologi, psykiatrisk diagnostik, differentialdiagnostik och metodutvärdering.

Meritförteckning


Utbildning
Specialist i klinisk psykologi, neuropsykologi             2014
Docentkurser i högskolepedagogik, Karolinska Institutet         2011-12
Doktorsexamen, Karolinska Institutet, klinisk neurovetenskap      2007
Psykologlinjen, Stockholms Universitet                1994-1999
Neurokognition, Karolinska Institutet                 2000
Neurovetenskap, Karolinska Institutet               1997

Nuvarande anställning
40% projektledare för EU-AIMS vid Karolinska Institutet        2012-
60% arbete i egen konsultfirma                 2010-

Tidigare anställningar
Hjärnfondenstipendiat, Karolinska Institutet Center for
Neurodevelopmental disorders (KIND)                2012-2013
Postdoktor Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet        2010-2012
Postdoktorsvistelse, Nippon Medical School, Japan        2010
Postdoktorsvistelse, UCLA Clinical Neuroscience Labs, USA    2008-2010
Doktorand, Karolinska Institutet                2002-2007
PTP-tjänstgöring Psykiatricentrum Karolinska         1999-2000

Vetenskapliga meriter
Citeringar i internationella tidskrifter:             259
Summerad impact factor:                  76,95

18 vetenskapliga artiklar publicerade i internationella peer-reviewed tidsskrifter inom områdena schizofreni, autism, demens, hjärnavbildning, neuropsykologi, personlighetsspsykologi, socialt beteende, neurogenetik och neurofarmakologi.

Indexerade vetenskapliga artiklar:
PubMed

Fullständigt CV kan laddas ned här:
CV (.pdf)