Tjänster

Utbildning
Jacqueline Borg
Leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, Med Dr.

Jag utbildar och handleder psykologer, läkare, övrig sjukvårdspersonal samt studenter inom neuropsykiatri, psykiatrisk diagnostik, differentialdiagnostik och metodutvärdering. Tjänsten riktar sig främst till universitet, vårdenheter inom landstinget och privata vårdgivare som vill utveckla sin kompetens inom dessa områden. Utbildningen anpassas efter era önskemål och kan exempelvis bedrivas i form av föreläsningar eller seminarier där de medverkande får fallhandledning eller träning i testmetoder.

Jag undervisar vid Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet samt inom specialistkurser i psykiatri och psykologi. Jag har även varit kursorganisatör för doktorandkurser i neurovetenskap, psykiatri, psykologi och CME vid Karolinska Institutet.


Du som är ansvarig för utbildning eller fortbildning är välkommen att kontakta mig för mer information.

Utredning

Jag erbjuder neuropsykiatrisk utredning av barn, ungdomar och vuxna vid exempelvis frågeställning om autismspektrumtillstånd, ADHD/ADD och utvecklingsstörning. Som aktiv forskare inom neuropsykiatri präglas mitt utredningsarbete av en hög grad av vetenskaplig evidens och lång erfarenhet.

Utredningarna utförs på uppdrag av olika landsting inom ramen för det fria vårdvalet efter remiss.


Psykologföretagarna