Kurser

Utredning och evidensbaserade interventioner vid autismspektrumtillstånd och ADHD 2022
Kursdatum Riktar sig till Sammanfattning
Föreläsningsdagar 2-4 maj, 30 maj-1 juni 2022

Examination 29-30 augusti 2022

Anmäl senast:
1 april 2022
Leg. psykologer Kursen är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade kunskaper kring autismspektrumtillstånd (ASD) och ADHD.

Kursen kommer att behandla neuropsykologisk utredning av ASD och ADHD hos barn och vuxna, differentialdiagnostik och komorbiditet, fördjupning i kognitiva processer som vanligen är nedsatta vid dessa diagnoser, samt evidensbaserade behandlingsinterventioner.

Kursen intar ett livsperspektiv på individens svårigheter och symtom, dvs specifika avväganden för barn, ungdomar och vuxna kommer genomgående att finnas med i alla moment.

Mer info & anmälan >>>

Somatisk Differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna 2022
Kursdatum Riktar sig till Sammanfattning
Föreläsningsdagar: 5-7 september 2022

Seminariedagar/Examination: 17-18 oktober 2022

Anmäl senast:
5 augusti 2022
Leg. psykologer Denna kurs är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade kunskaper i differentialdiagnostik av barn och vuxna med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (s k ”neuropsykiatriska” diagnoser) och psykiatriska tillstånd.

Kursen syftar till att öka psykologens kännedom om somatiska tillstånd av betydelse för differentialdiagnostik och samsjuklighet vid psykologutredning, såsom genetiska sjukdomar, neurologisk sjukdom, neuroinflammatoriska tillstånd, hormonella tillstånd, traumatisk hjärnskada, prematuritet/låg födelsevikt samt malingering.

Samtliga föreläsare är experter inom sitt område och både kliniskt aktiva och forskningsaktiva inom det fält de kommer att föreläsa om.

Mer info & anmälan >>>