Kurser

Somatisk Differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna
Kursdatum Riktar sig till Sammanfattning
13-15 maj, och 10-11 juni 2024 Leg. psykologer Denna kurs är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade kunskaper i differentialdiagnostik av barn och vuxna med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (s k ”neuropsykiatriska” diagnoser) och psykiatriska tillstånd.

Kursen syftar till att öka psykologens kännedom om somatiska tillstånd av betydelse för differentialdiagnostik och samsjuklighet vid psykologutredning, såsom genetiska sjukdomar, neurologisk sjukdom, neuroinflammatoriska tillstånd, hormonella tillstånd, traumatisk hjärnskada, prematuritet/låg födelsevikt samt malingering.

Samtliga föreläsare är experter inom sitt område och både kliniskt aktiva och forskningsaktiva inom det fält de kommer att föreläsa om.

Anmälan >>>